DIALOG FORUM

Dialog Forum er en frivillig forening i Danmark, der gennem dialog-initiativer og -aktiviteter arbejder for at skabe et samfund, der fremmer respekt, forståelse og fredelig sameksistens.

 

Vi arbejder for at skabe et samfund, hvor dialog og anerkendelse af forskelligheder er nøglen til fredelig sameksistens mellem mennesker.

Læs mere

forandring gennem dialog

I mere end to årtier har Dialog Forum aktivt bidraget til projekter, der har styrket dialogen og samarbejdet mellem enkeltpersoner og organisationer. Dette har medført, at Dialog Forum har en bred vifte af netværk, forbindelser og venskaber på tværs af det danske samfund, som bl.a. udgør foreningens vidensgrundlag.

Vores medlemmer er kendetegnet ved deres dedikation til foreningens vision og arbejde, der i sagens natur forklarer Dialog Forums formåen at opretholde sit engagement gennem årene.

Vi udforsker, innoverer, uddanner og inspirerer, og vi dyrker fællesskaber, der er baseret på mangfoldighed, nysgerrighed og åbne hjerter. Vores rejse er en fortælling om at skabe forbindelser mellem mennesker og kulturer.

 interkulturel dialog & meningsfuld sameksistens

Vores aktiviteter

Forandring gennem uddannelse, dialog og engagement. Vores aktiviteter skaber vedvarende venskaber og forbindelser gennem åbent hjerte og sind.

I Dialog Forum arbejder vi med tæt samspil mellem ord og handling. Således arbejder vi målrettet for at omsætte vores værdier til konkrete initiativer for at fremme dialog, respekt og forståelse i samfundet.

Vores aktiviteter består af en palette af initiativer og programmer, der består af seminarer, uddannelsesforløb, middage, højtider og dialogpriser, der målrettet sigter at faciliterer sammenkomster for mennesker af forskellige kulturelle, religiøse og politiske baggrunde.

Alle aktiviteterne søger at motivere, engagere og tænde en gnist i mennesker til at tage ansvar og finde varige løsninger på de lokale og globale udfordringer vi står over for som samfund.

arbejdsområder

DEMOKRATI og menneskerettigheder

Udvalget for demokrati og menneskerettigheder har fokus på projekter, som fremmer viden om og respekt for menneskerettigheder, ligesom udvalget har fokus på at fremme samt kvalificere debatten om demokratisk engagement lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Udvalget har samtidig fokus på løsningsorienterede projekter mod demokratinedbrydende fænomener.

Kultur- & religionsforståelse

Udvalget for Kultur- og Religionsforståelse er dedikeret til at fremme harmoni, forståelse og respekt mellem forskellige kulturer og religioner. Vi arbejder aktivt på at fremme interkulturel og interreligiøs dialog ved at facilitere arrangementer, der bringer mennesker med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde sammen. Disse begivenheder giver mulighed for åbne samtaler, hvor ideer, koncepter og erfaringer udveksles, og hvor misforståelser og fordomme kan udfordres og nedbrydes.

dANNELSE og SOCIALT ANSVAR

Udvalget for dannelse og socialt ansvar har fokus på at danne og uddanne gennem dialoginitiativer samt at fremme samfundsdeltagelse og vidensgrundlaget for civilsamfundet. Således ønsker vi at understøtte engagementet i den samfundsmæssige dialog samt øge indsigten heri. Med en dedikeret sammensætning af bestyrelsesmedlemmer og aktive deltagere ønsker vi at skabe en dyb indvirkning gennem vores arbejde.

historien om dialog forum

Fra vores beskedne begyndelse i 2002 til vores kontinuerlige stræben efter respekt, forståelse og fredelig sameksistens, har Dialog Forum formet en bemærkelsesværdig rejse i Danmark.

I Dialog Forum har vi været vidne til, at de største forandringer dialog initiativer har forårsaget er aktiviteter, der foregår i samarbejde på tværs af kulturer. Lad os sammen udforske vores rejse og opdage, hvordan Dialog Forums arbejde har været med til at skabe rammer for at Danmark kunne formes baseret på dialog, respekt og kærlighed. 

partnere & fonde

en del af dialogfællesskabet

bliv medlem af dialog forum

Vil du være med til at skabe en bedre fremtid gennem dialog og tolerance? Bliv medlem af Dialog Forum i dag, og lad os sammen bygge broer mellem kulturer og mennesker.