DIALOGPRISER 2013

I løbet af årene har Dialog Forum i alt hædret 47 individer og organisationer, som vi mener, har udmærket sig med deres dialogfremmende indsats i samfundet både nationalt og internationalt.

08 JANUAR 2013

læs mere

6 NOMINEREDE TIL DIALOGPRISEN

MODTAGERE AF DIALOGPRISEN 2013

Anne Mee Allerslev, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune for Det Radikale Venstre

Anna Mee Allerslev er en af Danmarks yngste borgmestre. Efter hendes tiltræden har hun ihærdigt arbejdet for at fremme gensidig respekt og forståelse både på samfunds- og individplan. Hun har altid haft fokus på at oprigtig dialog er den væsentligste komponent på vejen til at opnå en rummelig samfundsstruktur, der giver plads til alle stemmer. Dialog Forum ønsker at takke Anna Mee Allerslev for hendes engagement og vedvarende fokus på dialogfremmende aktiviteter.

Safet Bektovic, forfatter, forsker og foredragsholder

Safet Bektovic er forfatter til en række bøger, herunder “Islamisk filosofi”. Hans akademiske karriere er præget af væsentlige input og bidrag til en tekstuel, intellektuel og filosofisk dialog. Kort tid efter hans ankomst til Danmark engagerede han sig i interreligiøs dialog via IKS (Islamisk kristent studiecenter) med særlig fokus på forståelse og ræsonnering over kildetekster. Dialog Forum ønsker at takke Safet Bektovic for hans helhjertede og personlige engagement i dialogfremmende aktiviteter.

Laurie S. Fulton, tidligere ambassadør for den amerikanske ambassade i Danmark

Fulton har mange års praktisk og teoretisk erfaring som jurist. Hun er bredt anerkendt som en af Washingtons skarpeste advokater. Laurie Fulton`s morfar var dansker og emigrerede til USA i 1910. Hun har derfor en helt speciel tilknytning til Danmark. Fulton har igennem hele hendes periode som ambassadør i Danmark været en vigtig fortaler for dialog. Hun har afsat tid og energi til at rejse rundt i hele Danmark for at møde og opnå kendskab til kulturelle lokalsamfund.

Laurie Fulton rummer en stor positivisme og varme som hun åbenhjertet deler med alle hun kommer i kontakt med. Fulton er en lokal og international kapacitet i dialogfremmende aktiviteter og Dialog Forum ønsker at takke hende for denne indsats.

Bertel Haarder, folketingsmedlem for partiet Venstre

Bertel Haarder fremstår gennem hele hans politiske karriere med meget markante holdninger inden for samfundsrelevante emner. Han har vedvarende opretholdt interesse for og fokus på nødvendigheden af en åben, kontinuerlig og konstruktiv dialog. Bertel Haarder har igennem hele hans virke udvist stor interesse for vidensudvikling med alle samfundet segmenter. Dialog Forum ønsker at takke Bertel Haarder for hans oprigtige interesse i dialogfremmende aktiviteter.

Bent Melchior, tidligere dansk overrabbiner

Bent Melchior har gennem hele hans liv arbejdet for en åben og aktiv dialog blandt forskellige trosretninger og samfundsgrupper. Han anser dialog for at være en af de mest fundamentale faktorer i et velfungerende samfund. Melchior fremstår som en af de vigtigste aktører i interreligiøs dialog i Danmark med særlig fokus på dialog, som en nødvendighed for harmonisk sameksistens. Dialog Forum ønsker at takke Bent Melchior for hans livslange støtte og medvirken i dialogfremmende aktiviteter.

PET, Politiets Efterretningstjeneste

PET har som led i deres præventive arbejde haft specielt fokus på at fremme vidensudveksling, etablering af kendskab samt styrkelse af fælles udgangspunkter blandt forskellige segmenter af samfundet. PET har medført et vigtigt bidrag i feltet ved at etablere et forum for dialog, som en aktiv og integreret del af organisationens virke. I 2008 initierede PET projektet “Dialogforum” med det formål at fremme respekt, forståelse, samt ansvarsbevidst dialog i samfundet. Dialog Forum ønsker at takke for PETs dialogfremmende arbejde.