DIALOGPRISER 2015

Nationalmuseet dannede rammerne for prisoverrækkelsen og programmets gang blev styret af værtinden Lisbeth Davidsen, som er journalist på TV 2 News.

6. JANUAR 2015

læs mere

fem personligheder blev hædret med en pris

Nationalmuseet dannede rammerne for prisoverrækkelsen, hvor fem personligheder blev hædret med en pris for deres særlige dialogfremmende indsats i samfundet.

Dialog Forum afholdte onsdag d. 19.maj 2015, det årlige Dialogpris-arrangement, hvor fem personligheder blev hædret med en pris for deres særlige dialogfremmende indsats i samfundet. Nationalmuseet dannede rammerne for prisoverrækkelsen og programmets gang blev styret af værtinden Lisbeth Davidsen, som er journalist på TV 2 News.

Dialogprisen 2015 tilfaldt i år nedenstående personligheder:

  • Frans Rasmussen
  • Jakob Bundsgaard
  • Erling Tiedemann
  • Hans Ucko
  • Dansk Flygtningehjælp

Aftenen blev indledt med en reception, hvor lokalet summede af dialog og godt humør mellem de mange fremmødte gæster. Receptionen blev efterfulgt af en prisoverrækkelse, som blev indledt med en åbningstale af Dialog Forums formand, Mustafa Gezen. Han understregede vigtigheden af Dialog Forums arbejde om “at styrke dialogen mellem mennesker, ved at man møder og taler med hinanden og heraf lærer af hinanden. Det kræver et åbent sind og et ønske om at nedbryde fordomme”.

Afslutningsvis blev der taget et gruppebillede af prismodtagerne, hvor der efterfølgende blev snakket på tværs og taget mindebilleder.

MODTAGERE AF DIALOGPRISEN 2015

Jacob Bundsgaard Johansen

Jacob Bundsgaard Johansen har gennem mange år været aktiv indenfor dansk politik. Han blev medlem af DSU i 1997 og har siddet i byrådet i Århus Kommune siden 2002. I 2011 tiltrådte han som borgmester i Aarhus Kommune.

Bundsgaard er en aktiv og engageret politiker, der har fokus på begreber som lighed, tryghed, samarbejde, dialog og produktivitet.

Et af de væsentlige projekter Bundsgaard har været aktivt involveret i, er antiradikaliserings projektet der blev søsat i 2007. Projektet er en proaktiv indsats for udsatte børn, unge og voksne hvor man via aktiv dialog sigter at forebygge radikalisering og etablere nærvær, tryghed, tilknytning og sammenhold. Aarhus modellen har vakt stor international interesse og har udgjort en inspiration for mange lande.

Dialog Forum ønsker at takke Jacob Bundsgaard Johansen, for hans kontinuerlige fokus på dialog i alle aspekter af hans livsførelse.

Hans Ucko

Hans Ucko er præst ved kirken i Sverige og medlem af World Council of Churches. Han har gennem hele sin karriere haft stor fokus på tværreligiøs dialog og har været en aktiv fortaler og promoter, for en lang række dialog fremmende aktiviteter verden over.

Ucko arbejder aktivt og produktivt for vedvarende dialog og engagement mellem alle verdensborgere. Begreber som medmenneskelighed, ansvarsbevidsthed og næstekærlighed fremstår som en væsentlig del af Uckos personlighed.

Dialog Forum ønsker at takke Hans Ucko for hans oprigtige og energiske indsats for dialog fremmende aktiviteter.

Frans Rasmussen

Frans Rasmussen (født 9. juni 1944) er en af Danmarks mest kendte dirigenter. Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har titler som pianist, hørelærepædagog og orkesterdirigent. Han har i en årrække fungeret som docent ved Det Kgl. Danske Konservatorium, men valgte at forlade denne stilling, for at kunne dedikere sig til en række musikprojekter.

Rasmussen har haft en livlig musik karriere, hvor han bl.a har været kapelmester ved Det kongelige Teater og Den Jyske Opera. Han har ved flere lejligheder gæstedirigent i en lang række europæiske lande samt i Afrika, Nordamerika og Asien.

Selvom Frans Rasmussen har haft en livlig og produktiv musik karriere, har han også kunnet afsætte tid til en række samfunds udviklende projekter. Han har været en frontfigur i foreningen “Sangen fra broen” der er etableret med det formål,at bygge bro mellem mennesker og kulturer. Han er nok mest kendt fra TV programmet “Stemmer fra opgangen” hvor borgere fra socialt belastede boligområder engageres i dialog via sang og musik.

Dialog Forum ønsker at takke Frans Rasmussen for hans positive engagement og produktive anvendelse af musikken, til etablering af dialog og styrkelse af fællesskabet.

Erling Tiedemann

Erling Tiedemann er egentlig uddannet lærer, men er nok mest kendt som Venstre-politiker og redaktør. Han er forhenværende amtsborgmester i Vejle Amt samt tidligere formand for Det Etiske Råd.

Tiedemann har været politisk aktiv gennem mange år. Han har altid ment at politik er et effektivt arbejdsinstrument til påvirkningen af samfundet – helst i en konstruktiv retning og han har fundet at værdigrundlaget for partiet Venstre harmonerede med hans livsideologi, sideløbende med en opretholdelse af egen identitet og integritet.

Erling Tiedemann har en lang karriere bag sig som politiker og meningsdanner. Han har været formand for en lang række udvalg og for Tiedemann handler etik om det gode liv.

Han har dedikeret det meste af sit liv til interreligiøs og interkulturel dialog hvor grænser kun er til for at forceres.

Dialog Forum ønsker at takke Erling Tiedemann for hans livslange dialog engagement.

Dansk Flygtningehjælp

Indvandrere og flygtninge kommer bedst videre i livet, hvis de er en aktiv del af og bidrager produktivt til det samfund de er kommet til. Dansk Flygtningehjælp er en organisation, der i hele deres aktivitets spektrum tager udgangspunkt i humanitære værdier som medmenneskelighed, inddragelse, åbenhed og uafhængighed.

Dansk Flygtningehjælp arbejder for, at det danske samfund fortsat skal påtage sig et ansvar for verdens flygtninge – både lokalt i konfliktområder samt herhjemme. Foreningen arbejder således aktiv for dialog og sameksistens, både lokalt og globalt.

Med visionen: “Ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp dertil”, markerer Dansk Flygtningehjælp sig som en humanitær organisation, der med udgangspunkt i engagement og dialog arbejder for, at skabe varige løsninger, ikke kun i Danmark men også globalt.

Dialog Forum ønsker at takke Dansk Flygtningehjælp for deres engagement og kontinuerlige dialog fremmende indsats.