DIALOGPRISER 2019

Dialogpriser 2019 blev i år afholdt med stor deltagelse i den historiske festsal på Nationalmuseet. En blanding af glad musik, mild latter og livlig snak flød fra festsalen og fyldte hele Nationalmuseet med en varm og hyggelig stemning.

læs mere

en varm og hyggelig stemning i nationalmuseet

Gæsterne fik mulighed for at komme hinanden ved, etablere nye bekendtskaber og pleje gamle venskaber.

Dialogpriser 2019 blev i år afholdt med stor deltagelse i den historiske festsal på Nationalmuseet. De mange engagerede gæster mødtes traditionen tro, først til reception ledsaget af fornem klaverspil fra vores unge dialog-ven Melisa. En blanding af glad musik, mild latter og livlig snak flød fra festsalen og fyldte hele Nationalmuseet med en varm og hyggelig stemning.

Gæsterne fik mulighed for at komme hinanden ved, etablere nye bekendtskaber og pleje gamle venskaber. Den dejlige mad og de mange forskellige hjemmelavede desserter lavet af Dialog Forums frivillige blev nydt sideløbende med små samtaler. 

Efter receptionen indfandt gæsterne sig i konferencesalen, hvor selve prisoverrækkelsen fandt sted. Igen i år var Lisbeth Davidsen værtinde ved arrangementet og aftenen fortsatte under hendes kyndige ledelse. Lisbeth startede programmet med et tankeeksperiment: hvad nu hvis vi alle fik strømlinet vores tanker til, at være ensporede veje der alle førte til ”Dialogens Plads” – der hvor den frie dialog kunne få lov til at udfolde sig.

Efter denne fine introduktion var der en kort video, med et historisk tilbageblik på tidligere arrangementer og prismodtagere. Formand for Dialog Forum Mustafa Gezen holdte en tale til minde for to gode venner af Dialog Forum, vi sagde farvel til gik i løbet af sidste år – Henning Beck Simonsen og Benny Andersen. Mustafa Gezen læste digte op af Benny Andersen, hvor begge personligheder blev hyldet med stor applaus. 

Humanity in Action var første modtager af Dialogprisen 2019. Formand for foreningen Anders Jerichow blev inviteret på scenen for at tage imod prisen overrakt af tidligere højesteretspræsident og medlem af Dialogpris Komitéen, Torben Melchior. Begge afholdte en meget dybsindig og rørende tale omkring vigtigheden af at værne om minoriteter og menneskerettigheder, hvor dialog er en nødvendighed og en værdi der bør beskyttes.

Anden prismodtager var Bydelsmødrene, hvor Chef for Bydelsmødrene Mai-Britt Haugaard Jeppesen blev inviteret på scenen. Henrik Wegener, rektor for Københavns Universitet og medlem af Dialogpris Komitéen overrakte prisen til Jeppesen. Igen blev der afholdt to meget inspirerende taler, hvor Mai-Britt Haugaard Jeppesen lagde vægt på, hvordan de 800 frivillige bydelsmødre er med til at løfte de svageste i samfundet og støtte de steder, hvor der virkelig er behov for det.

Aftenens sidste prismodtager var Stefans Kirken. For at modtage prisen, blev sognepræsten Thomas Høg Nørager inviteret på scenen af tidligere formand for Folketinget og Dialogpris Komité medlem Mogens Lykketoft. De satte begge et særlig fokus på vigtigheden af sameksistens i deres taler. 

Aftenen sluttede med et samlet billede af Dialogpris-modtagere og Dialogpris Komitéen. Således sluttede endnu en aften i dialogens navn med samvær, gensidig berigelse og styrkelse.

MODTAGERE AF DIALOGPRISEN 2019

Humanity in Action Danmark

Humanity in Action Danmark blev grundlagt som forening i 2003,men har arrangeret transatlantiske uddannelsesprogrammer siden 1997. Med en lang række aktiviteter, herunder konferencer, uddannelsesprogrammer og workshops arbejder Humanity in action for at opretholde fokus på menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse sideløbende med, at de arbejder for at skabeet netværk af ansvarlige og aktive unge, der arbejder for et inkluderende samfund.

Gennem dialog, information og vejledning arbejder Humanity in Action for at skabe et inkluderende samfund baseret på menneskerettigheder.

Dialog Forum ønsker at takke Humanity in action for deres uvurderlige og ihærdige dialog indsats og ønsker at hædre denne indsats ved at tildele dem en pris.

Bydelsmødre

Gennem stærke relationer baseret på viden, identifikation og fortrolighed arbejder Bydelsmødre for at bringe håb og forandring ind i mindre ressource stærke kvinders liv. Bydelsmødre giver kvinder den information og støtte de har brug for, så de kan tage kontrol over eget liv og træffe de beslutninger, som opleves som rigtige for dem selv, familien og børnene.

Baseret på en utrættelig dialogindsats og ud fra grundprincipper som anerkendelse, respekt, tillid, ligeværdighed og mangfoldighed yder bydelsmødrene en uvurderlig indsats for svage kvinder, der har brug for hjælp, støtte og vejledning.

Dialog Forum ønsker at takke organisationen “Bydelsmødre” for deres uvurderlige og ihærdige arbejde og ønsker at hædre denne indsats ved at tildele dem en Dialogpris.

Stefans Kirken

Stefans Kirken har i mange år været bannerfører for en ny måde at tænke kirke på. Med mange forskellige arrangementer har de gennem tiden formået at være samlingspunkt på tværs af etnisk, religiøs og politisk tilhørsforhold. Med aktiviteter som “måltidsgudstjenester” til påske og pinse, hvor alle kan mødes til gudstjeneste og efterfølgende spisning og dialog samt 1. maj- fejring med gratis kaffe på kirkepladsen, er Stefans kirken med til at forstærke Nørrebros mangfoldighed og dialogen mellem mennesker. Med Ramadan-middagen under overskriften, “hvis vi kan dele hverdagen kan vi også dele højtiderne”, samles hundredevis af mennesker hvert år til fælles spisning, hvor dialog, samvær og sameksistens er i centrum. Stefans Kirken er således ikke kun et religiøst rum – det er dialogens og samværets hus.

Dialog Forum vil gerne takke Stefans kirkens personale og frivillige, der er med til at gøre kirken til et lokalt og socialt samlingspunkt, for deres uvurderlige og ihærdige dialog indsats og ønsker, at hædre denne indsats ved at tildele dem en Dialogpris.