DIALOGPRISER 2021

PUK DAMSGÅRD, MIND YOUR OWN BUSINESS OG RASMUS ALENIUS BOSERUP (EUROMED RIGHTS) FÅR DIALOGPRIS 2021

læs mere

Dialog er vigtigere end nogensinde

Aldrig har så mange ment så meget, men samtidig er dialog, der kræver lytteevne, nysgerrighed og indsigt, blevet ringere. Derfor stiller vi hvert år skarpt på de, der fastholder dialog og formidler stof på en måde, så dialog kan trives. 

Mandag d. 8. november inviterede Dialog Forum traditionen tro til reception i anledning af  “Dialogpriser 2021”. Prisen uddeles én gang årligt for at hædre individer og organisationer, der har været med til at etablere større respekt, forståelse og fredelig sameksistens både i og uden for Danmark. 

Valgene er i år faldet på den anerkendte journalist og mellemøst Puk Damsgård, den banebrydende organisation Mind Your Own Business (MYOB) og Rasmus Alenius Boserup, administrerende direktør for den verdensomspændende menneskerettighedsorganisation EuroMed Rights . 

Det kølige efterårsvejr udendørs på Søndre Campus udløste en varm og hyggelig stemning under receptionen, hvor de mange gæster fik mulighed for at komme hinanden i møde med livlig dialog og dejlig mad.  Efter receptionen indfandt gæsterne sig i et auditorium, hvor selve prisoverrækkelsen fandt sted. Igen i år var Lisbeth Davidsen værtinde, hvor programmet forløb under hendes kyndige ledelse. Lisbeth startede aftenen med en introduktion til, hvad der egentlig ligger i betydningen af begrebet dialog. Efterfølgende gav Henrik Wegener (rektor ved København Universitet) en velkomsttale til gæsterne i de nye omgivelser på Søndre Campus. 

Velkomsten blev afsluttet af Mustafa Gezen (formand for Dialog Forum) med en personlig og rørende tale, hvor to gode venner af Dialog Forum, der er gået bort i løbet af det sidste år, blev mindet; Bent Melchior og Frans Rasmussen – æret være deres minde. Inden prisoverrækkelserne fik gæsterne en kort video med et historisk tilbageblik på Dialog Forum’s tidligere arrangementer og prismodtagere. 

Den første prismodtager var Rasmus Alenius Boserup, administrerende direktør for Euromed Rights, som arbejder ihærdigt på at fremme demokrati og menneskerettigheder i Europa og Middelhavsområdet. Han blev inviteret på scenen for at modtage prisen overrakt af Dialogpris komitémedlem Torben Melchior. 

“Jeg er taknemmelig for, at vi har fået lige præcis, den her pris. Dialog er meget centralt i vores arbejde. Det er det, som bringer os sammen – internt som civilsamfund og også, når vi som civilsamfund går sammen for at skubbe regeringer. For ja, vi råber op, hvis noget går forkert, men vores kerne arbejde er at sørge for, at vi får talt med de folk, som tager beslutningerne” citat af Rasmus Alenius Boserup. 

Anden prismodtager var Puk Damsgård, der blev koblet virtuelt fra Libanon til programmet. For at overrække prisen blev erhvervsleder, debattør og Dialogpris komitémedlem Stine Bosse inviteret på scenen. Puk understregede i sin takketale sin definition på journalistik og vigtigheden af åbenhed og nysgerrighed i dialog med “det fremmede menneske”. 

“Journalistik kan så nemt komme til at fremvise stereotyperne. Jeg synes, det er dovent at dyrke stereotyperne, om end det sikkert skaber overskrifter. Jeg vil hellere forstørre nuancerne, jeg vil hellere søge derhen, hvor jeg selv bliver overrasket. Det er meget nemt at komme til at stå i vejen med sit eget udgangspunkt og egen opfattelse af, hvordan livet ser ud eller bør se ud. Det er min opgave at opsøge de mennesker, vi helst ikke har lyst til at høre på eller tale med dem, vi har defineret som fjender” citat af Puk Damsgård. 

Aftenens sidste prismodtager var Mind Your Own Business. Prisen blev overrakt af Dialogpris komitémedlem Henrik Wegener til Maria Kavita Nielsen, direktør og grundlægger af organisationen. Begge satte fokus på vigtigheden i at give unge drenge lige adgang til uddannelse og arbejdsmiljø uanset deres baggrund.

“I MYOB styrker drengene deres faglige og sociale kompetencer og får en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og samfundet generelt. Vi bringer mennesker sammen, som normalt ikke mødes og insisterer på, at dialogen er med til at skabe udvikling hos det enkelte menneske. Igennem de sidste 11 år har det været en meget stor glæde at følge drengenes positive udvikling, opleve hvor utrolig meget potentiale, der ligger hos den enkelte, og hvordan det forløses, i de rammer, som vi stiller op. Denne fine pris bekræfter os i og minder os om, at dialogen skal fortsætte, dialogen skal sejre” citat af Maria Kavita Nielsen. 

Aftenen sluttede med et gruppebillede af Dialogpris-modtagere, Dialogpris komitémedlemmer og aftenens frivillige. 

Således sluttede endnu en hyggelig aften, hvor dialogen, samværet og mangfoldigheden blev hyldet.  

MODTAGERE AF DIALOGPRISEN 2021

RASMUS ALENIUS BOSERUP 

For sit store engagement i organisationen EuroMed Rights tildeles Rasmus Alenius Boserup Dialogprisen. EuroMed Rights er et netværk, som repræsenterer 65 menneskerettigheds organisationer aktivt i 30 lande, og bestræber sig på at fremme menneskerettigheder og demokrati for alle på begge sider af Middelhavet. Med en mission om at udvikle og styrke partnerskaber på lige fod mellem civilsamfundsorganisationer på regionalt og nationalt plan skaber de netværksmuligheder og tilskynder til samarbejde i civilsamfundet. EuroMeds Rights hjælper organisationerne ved at udvikle fælles strategier, formidle deres fælles holdninger og visioner til beslutningstagere og til den bredere offentlighed for derved at øge deres indflydelse i ind- og udlandet. Dialog Forum ønsker at takke Rasmus Alenius Boserup for hans energiske og kontinuerlige arbejde for fremme af international dialog og sameksistens.

PUK DAMSGÅRD

Puk Damsgård er uddannet journalist og har siden 2011 været korrespondent i mellemøsten for DR sideløbende med en markant karriere som prisvindende forfatter for diverse bestsellers. Hun formidler dagligt information omkring sociale problemstillinger, politiske udfordringer og menneskelige katastrofer med ypperste journalistiske kompetencer men også med et stort personligt engagement. Damsgård formår således at videreformidle information og viden omkring både katastrofen men også det spirende liv bag katastrofen. Fremhævelse af det menneskelige potentiale og beskrivelse af overlevelsesinstinktet, selv under meget svære forhold, kræver stor præcision og kæmpe personlige ressourcer – Puk Damsgård formår at berige den informative sfære ved præcis og nøgtern videreformidling af informationer. Vi takker Puk Damsgård for hendes ihærdige og utrættelige indsats for dialog og vidensdeling i samfundet. 

MIND YOUR OWN BUSINESS

Med udgangspunkt i grundprincipper som empowerment, det samfundsnyttige, den personlige udvikling og samarbejde med erhvervslivet yder Mind Your Own Business (MYOB) en aktiv indsats for at inkludere og stimulere socialt udsatte unge drenge. Siden etableringen i 2010 har foreningen ved mobilisering af stærke ressourcer fra samarbejdspartnere i erhvervslivet og frivillige venturepiloter formået at støtte unge drenge i alderen 13 til 19 år med etablering og drift af en lang række forskellige mikrovirksomheder. MYOB opretholder således fokus på at assistere og fremme socialt udsatte drenges personlige ressourcer med henblik på at fremme de unges individuelle og borgerlige udvikling samt deres faglige og sociale kompetencer. Med udgangspunkt i fokus på det enkelte individ arbejder MYOB således for at belyse og fremme potentialer frem for fokus på negative narrativer. Dialog Forum ønsker at takke Mind Your Own Business for deres energisk og vedvarende arbejde.