DIALOGPRISER 2023

Prisen, der årligt uddeles, hylder individer og organisationer, der aktivt bidrager til at etablere større respekt, forståelse og fredelig sameksistens i og uden for Danmark.

læs mere

To ekstraordinære prismodtagere

Dette år var særligt betydningsfuldt, da vi havde fornøjelsen af at hylde to ekstraordinære prismodtagere; Mads Christoffersen og Trampolinhuset.

13. NOVEMBER 2023

Mandag d. 13. november var en aften, hvor Dialog Forum traditionen tro inviterede til fejringen af “Dialogpriser 2023”. Prisen, der årligt uddeles, hylder individer og organisationer, der aktivt bidrager til at etablere større respekt, forståelse og fredelig sameksistens i og uden for Danmark. Dette år var særligt betydningsfuldt, da vi havde fornøjelsen af at hylde to ekstraordinære prismodtagere: Mads Christoffersen og Trampolinhuset. Lisbeth Davidsen, vores erfarne vært, åbnede aftenen med en varm velkomst, der satte tonen for aftenens begivenheder.

Efter Lisbeths indledning blev vi beriget med en varm og personlig tale fra Ida Saqi, repræsenterende Dialog Forums bestyrelse. Hun delte ikke kun refleksioner over betydningen af dialog i samfundet, men også personlige erfaringer, der understregede dialogens kraft. Hendes afsluttende ord, hvor hun opfordrede til valg af ord med omhu og troen på, at aftenens positive stemning ville sprede sig til samfundet, resonerede dybt.

Henrik C. Wegner, et medlem af Dialogpriser-komiteen, bidrog med en inspirerende tale om nødvendigheden af respektfuld samtale. Han opfordrede til forståelse og brug af dialog for at skabe relationer, især i lyset af nutidens udfordringer. Hans ord skabte en stærk ramme for resten af aftenens begivenheder.

En rørende videopræsentation tog os med på en følelsesmæssig rejse gennem tidligere Dialogpris-arrangementer. Billederne fungerede som et dyrebart blik på den kollektive historie, vi har været med til at skabe.

Derefter blev der serveret lækker mad, og gæsterne blev opfordret til at deltage i dialog ved bordene. Denne enestående kombination skabte en intim atmosfære, hvor samtaler og forbindelser blomstrede.

Mogens Lykketoft, et andet medlem af Dialogpriser-komiteen, trådte frem for at hylde og anerkende Trampolinhuset. Hans stolthed over at præsentere prisen var tydelig, og repræsentanter fra Trampolinhuset delte en bevægende takketale.

Stine Bosse, endnu et medlem af komiteen, leverede en rørende tale for Mads Christoffersen og overrakte ham efterfølgende prisen. Mads, ydmyg og taknemlig, delte sin langvarige indsats for dialog og betydningen af anerkendelse i hans arbejde.

Lisbeth Davidsen tog igen ordet og opfordrede til en mere respektfuld dialog på sociale medier. Hendes opfordring om at “kravle ned fra synspunkternes Eiffeltårn” ramte en akkord, der resonerede med alle tilstedeværende.

En introduktionsvideo dykkede ned i Dialog Forums arbejde og dets betydning for samfundet, hvilket gav os et klart indblik i organisationens vedvarende indsats.

Aftenen sluttede af med lækker dessert, kaffe og te. Ida Saqi og Lisbeth Davidsen takkede alle for deres deltagelse og bidrag til denne mindeværdige aften. Et gruppebillede af Dialogpris-modtagere, Dialog Forums repræsentanter og aftenens frivillige afrundede denne hyggelige aften, hvor dialogen, samværet og mangfoldigheden blev hyllet.

MODTAGERE AF DIALOGPRISEN 2023

Trampolinhuset

Trampolinhuset er en vigtig samfundsaktør i Danmark, der arbejder for at skabe inklusion, ligeværdig dialog og støtte for mennesker, der er flygtet fra krig og elendighed. Trampolinhuset er mere end bare en organisation, der arbejder med flygtninge og asylansøgere; det er et hjem, et fællesskab og et symbol på medmenneskelighed.

Organisationen har i årevis været et center for integration og gensidig forståelse. De tilbyder ikke kun praktisk hjælp og støtte til dem, der har et behov, men skaber også en varm og imødekommende atmosfære, der fremmer dialog og kulturel udveksling. Gennem en bred vifte af aktiviteter, programmer og ressourcer har Trampolinhuset været med til at fremme kulturel sameksistens og samhørighed.

Trampolinhuset fremstår som en værdifuld aktør i arbejdet med at fremme dialog og samarbejde i vores samfund. De åbner deres døre for dem, der virkelig har behov for vejledning og støtte samtidig med, at de skaber rum for de sårbare. Dialog Forum ønsker at takke Trampolinhuset for deres enestående bidrag til dialog og sameksistens.

Mads Christoffersen

Mads Christoffersen er en dialog-entusiast, der utrætteligt arbejder for at fremme interreligiøs dialog og forståelse. Gennem årene har han udvist en bemærkelsesværdig evne til at bringe mennesker med forskellig religionsopfattelse og livssyn sammen. Dette arbejde har således medvirket til en bedre forståelse og konsonans mellem mennesker.

Som generalsekretær for Danske Kirkers Råd har Mads Christoffersen været en frontløber for initiativer, der har resulteret i en inkluderende platform for økumenisk dialog mellem 17 forskellige kirkesamfund og 41 kirkelige organisationer.

Christoffersen har desuden vedvarende arbejdet for at skabe samarbejde og indsigt mellem mennesker med forskellige religiøse ståsteder og livsfilosofi. Således har hans deltagelse i Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne bidraget til at fremme dialog og forståelse mellem muslimske og kristne samfund i Danmark. Ligeledes har Mads Christoffersen bidraget til international interreligiøs dialog som medarrangør af Danish-Arab Interfaith Dialogue.

Med udgangspunkt i en mere akademisk tilgang har Mads Christoffersen udøvet en vigtig indsats for konfliktmægling med fokus på interreligiøs dialog som et værktøj til konfliktforebyggelse. Denne praksis har resulteret i løsningsmodeller, der har været anvendelige i forebyggelse og konfliktløsning både i Danmark og i lande som Libanon.

Mads Christoffersen har således udvist stor dedikation og passion for dialogarbejde, og vi ønsker med denne Dialog pris at takke dig for dit enestående bidrag til at skabe et mere tolerant, inkluderende og harmonisk samfund.