The multi-faith places of worship

Til programmet bliver personer – som arbejder eller samarbejder indenfor de forskellige religiøse miljøer – trænet i at øge sikkerheden omkring religiøse bygninger/institutter og grupper i mod potentielle angreb

læs mere

SOAR Project
i københavn

SOAR-teamet yder en vigtig indsats både for de lokale miljøer, men også ved at sætte emnet på dagsordenen internationalt og på det politiske plan.

D. 13. marts 2021 var Dialog Forum repræsenteret til træningsprogrammet “The multi-faith places of worship – Protective Security Training”, som blev afholdt af “SOAR Project” i København.

Til programmet bliver personer – som arbejder eller samarbejder indenfor de forskellige religiøse miljøer – trænet i at øge sikkerheden omkring religiøse bygninger/institutter og grupper i mod potentielle angreb. Gennem dagen blev der stillet en del relevante spørgsmål af deltagerne, og dermed førte til vigtige diskussioner omkring aktuelle dilemmaer og udfordringer, som opleves i Danmark.

Selvom statistikkerne i Europa desværre viser en stigende tendens til hadforbrydelser og angreb mod de religiøse miljøer, håber vi, at man gennem dette træningsprogram, vidensdeling, forberedelser og tæt samarbejde med politiet, kan mindske risikoen for fremtidige angreb.

Tak til Naveed Baig for invitationen og for at gøre os opmærksomme på initiativet. SOAR-teamet yder en vigtig indsats både for de lokale miljøer, men også ved at sætte emnet på dagsordenen internationalt og på det politiske plan.

Hvis det har vakt din interesse og er et aktuelt emne for dit religiøse miljø, kan du kontakte dem eller læse mere om det gennem deres hjemmeside på www.soarproject.eu.