AKTIVITETER

Vi byder dig velkommen til vores aktivitetsunivers, hvor vi omsætter vores mission i handling.

Her præsenterer vi vores initiativer, der fremmer respekt, forståelse og fredelig sameksistens ud fra hvert af vores tre arbejdsområder.

 

Læs om; IUS Humanum, Antiradikalisering, Paneldebatter, Sammen Om Højtider, Min Højtid, RSU – Religiøst Samtaleforum for Unge, Dialog Skole, Mulighedernes Verden.

 

LÆS MERE

demokrati & menneskerettigheder

Udvalget for demokrati og menneskerettigheder fremmer viden og respekt for menneskerettigheder samt kvalificerer debatten om demokratisk engagement lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 
I tillæg hertil fokuserer udvalget på løsningsorienterede projekter mod demokratinedbrydende fænomener.

agsdix-sao-books

Ius humanum

Udvalgets hovedprojekt er “Ius Humanum”, som blev oprettet i 2020. Formålet med projektet er at forstå og fremelske menneskeretlige forhold gennem konferencer, seminarer, rundbordssamtaler, debatindlæg og rejser.

Formålet er at skabe et menneskeretsforum, hvor grundrettigheder og retsstatsprincipper bliver researchet og er til grundlag for juridiske, politiske, sociologiske og filosofiske diskussioner. Projektet drives af en selvstændig styregruppe bestående af jurister, politologer, jurastuderende og statskundskabsstuderende, og ledes af Hüseyin Demirezen (Master of Laws, Ekstern lektor KU, bestyrelsesmedlem i Dialog Forum)
.

agsdi-hand-heart

Antiradikalisering

Udvalget udarbejder diverse projekter og deltager i flere netværk med henblik på at finde løsninger til de samfundsproblemer, som er nedbrydende for demokratiet. Udvalget deltager blandt andet i et radikaliseringsnetværk sammen med flere eksperter, myndighedsaktører og civilsamfundsorganisationer.

Udvalget afholder derudover seminarer og rundbordssamtaler med eksperter med det formål at forstå samt konferere effektive metoder til at forebygge eller modarbejde fænomener som radikalisering, ekstremisme, marginalisering og racisme.

agsdi-chat-gear

Paneldebatter

Udvalget afholder paneldebatter i forbindelse med valg til kommuner, regioner, Folketinget og EU. Udvalgets primære fokus i dette henseende er blandt andet dialoger om politisk medborgerskab, politiske rettigheder og pligter, oplysning om de politiske processer samt en dialog om stemmeprocenter og valgdeltagelse med henblik på at forstå årsagerne og bidrage til at finde løsningerne herfor.  

kultur- & religionsforståelse

Udvalget for Kultur- og Religionsforståelse er dedikeret til at fremme harmoni, forståelse og respekt mellem forskellige kulturer og religioner. Vi arbejder aktivt på at fremme interkulturel og interreligiøs dialog ved at facilitere arrangementer, der bringer mennesker med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde sammen.

Disse begivenheder giver mulighed for en åben samtale, hvor ideer og erfaringer deles, og hvor misforståelser og fordomme kan udfordres og afhjælpes.

Sammen om højtider

“Sammen om højtider” er et initiativ, der samler repræsentanter fra forskellige religiøse samfund for at dele deres vigtigste højtider med hinanden og det brede samfund. Vi er overbeviste om, at hvis vi kan dele hverdagen med hinanden, kan vi også dele vores højtider. 

Gennem måltider, ceremonier og fælles bønner kan deltagerne ikke kun lære om de forskellige religiøse højtider, men også opdage de universelle værdier som kærlighed, medmenneskelighed og fællesskab. Det er et dybt berigende og inspirerende miljø, hvor vi kan opleve og forstå de forskellige traditioner, ritualer og symboler, der er knyttet til hver religion.

Min Højtid

“Min Højtid” er et projekt, der sigter mod at opbygge relationer mellem mennesker med forskellige kulturelle baggrunde og overbevisninger. Projektet tilbyder deltagerne muligheden for at opleve religiøse måltider i værtsfamiliers hjem, hvilket fremmer dialog, kulturel udveksling og gensidig forståelse. Ved at deltage i disse middage deler vi ikke blot måltider, men også venskaber og indsigter, der kan berige vores samfund og fremme en stærkere sammenhængskraft.

Dette projekt symboliserer den smukke idé om, at vi alle sammen, uanset vores baggrund, kan komme sammen for at fejre mangfoldighed og skabe en mere harmonisk og inkluderende fremtid for Danmark. Det er en hyldest til mangfoldigheden af trosretninger og en påmindelse om, at fællesskab og forståelse kan trives, når vi deler de mest betydningsfulde øjeblikke i vores liv.

w

Religiøst Samtaleforum for Unge - RSU

“Religiøst samtalerum for unge (RSU)” er et dynamisk projekt for unge religiøse, der har til formål at skabe et rum med mulighed for dialog omkring temaer, der berører forskellige religioner. Projektet vil gennem workshops og eventuelle oplæg åbne op for personlige samtaler omkring forskelle og ligheder religionerne imellem for at skabe større forståelse og respekt for det at være religiøs.

RSU skal også italesætte problemstillinger, man kan opleve som ung religiøs i det danske samfund, og hvordan man evt. i fællesskab kan bearbejde dem og give unge religiøse et forum, hvor udfordringer kan italesættes. 

dannelse & socialt ansvar

Udvalget for dannelse og socialt ansvar har fokus på at danne og uddanne gennem dialoginitiativer samt at fremme samfundsdeltagelse og vidensgrundlaget for civilsamfundet.

Således ønsker vi at understøtte engagementet i den samfundsmæssige dialog samt øge indsigten heri. Udvalget består af flere bestyrelsesmedlemmer såvel som aktive medlemmer.

agsdix-smt3-school

Dialog Skole

“Dialog Skole” er et projekt, der blev initieret i efteråret 2023 med støtte fra Trygfonden og er målrettet minoritetsunge i alderen 16-25 år. Projektet har til formål at bidrage til en mere repræsentativ og stimulerende offentlig debat gennem oplæring i dialogiske kundskaber og derved understøtte de unges evner til at indgå i en saglig og konstruktiv debat på både et samfundsmæssigt og individuelt plan.

Deltagerne vil gennem undervisningsforløbet opnå praktisk anvendelig viden, som de kan drage nytte af, når de i grupper ved afslutningen af Dialog Skole forløbet skal præsentere deres egne dialogprojekter. 

Mulighedernes verden

“Mulighedernes Verden” er et initiativ, der samler en bred vifte af inspirerende talere med forskellige baggrunde for at dele deres personlige historier, erfaringer og indsigt med deltagerne.

Formålet med “Mulighedernes Verden” er at vise, hvordan forskellige livsrejser kan være en kilde til motivation og vækst. Projektet er dedikeret til at udforske de utallige muligheder, der opstår, når mennesker med forskellige perspektiver og erfaringer mødes og deler deres viden.

Hver begivenhed i projektet giver deltagerne mulighed for at dykke ned i talernes personlige rejser og opdage, hvordan mangfoldighed kan være en kilde til inspiration og berigelse. Således skal projektet se som en invitation til at udforske og omfavne det enestående potentiale, der ligger i en verden fuld af forskelligheder.

vi har brug for dig

BLIV MEDLEM

Din økonomiske støtte gør det muligt for os at fortsætte vores vigtige arbejde, uddanne, inspirere og arrangere begivenheder og aktiviteter, der fremmer dialog.

Vi er en frivillig organisation, og hver krone tæller, når det kommer til at skabe positiv forandring.